Hoe weet je of je spouwmuurisolatie hebt? | ISOenergy
Vrijblijvend adviesgesprek

Heb ik spouwmuurisolatie?


Direct naar:

Hoe weet je of je spouwmuurisolatie hebt?
Heeft elk huis een spouwmuur?
Is iedere woning geschikt voor spouwmuurisolatie?
Spouwmuur wel of niet isoleren?

Spouwmuurisolatie is een efficiënte manier om energie te besparen en je huis comfortabeler te maken. Om te bepalen of je spouwmuurisolatie hebt, kun je de dikte van je muren meten een bouwkundig expert of een isolatiespecialist raadplegen. Niet elk huis heeft een spouwmuur en niet alle huizen met spouwmuren zijn geschikt voor isolatie. Een professionele beoordeling kan je helpen om de juiste keuzes te maken en erachter komen of je spouwmuurisolatie hebt.

Hoe weet je of je spouwmuurisolatie hebt?

Het bepalen of je huis spouwmuurisolatie heeft, kan soms lastig zijn. We helpen je graag om erachter te komen of jouw huis een spouwmuur heeft. Er zijn verschillende manieren om te kunnen bepalen of jouw woning een spouwmuur heeft.

Professionele inspectie

Een professionele inspectie door een bouwkundige of een gespecialiseerd isolatiebedrijf kan helpen bij het vaststellen of een woning een spouwmuur heeft. Tijdens zo'n inspectie kunnen verschillende methoden worden toegepast om de aanwezigheid van een spouwmuur nauwkeurig te bepalen. De inspecteur kan de buitenkant van de woning bekijken om te zoeken naar aanwijzingen van een spouwmuur, zoals verschillende metselpatronen of ventilatieopeningen.
Een betere en veel toegepaste manier is het boren van een gaatje in de voeg waarna met behulp van een endoscoop de inspecteur in de spouw kan kijken om te zien of er daadwerkelijk een opening tussen de binnen- en buitenmuur is. Ook kan de inspecteur hier beoordelen of er al isolatie in de spouwmuur aanwezig is. Wil je liever eerst zelf onderzoeken of jouw woning een spouwmuur heeft dan kunnen onderstaande punten je daarbij helpen.

Dikte muren

Over het algemeen hebben woningen met een spouwmuur dikkere muren dan woningen zonder spouwmuur. Dit komt doordat de spouwmuur bestaat uit twee aparte muren (de binnen- en buitenmuur) met een opening ertussen, de spouw, waarin isolatiemateriaal aangebracht kan worden of al aanwezig is.

Om te bepalen of je een spouwmuur hebt, kun je met een meetlint de dikte van de muur meten. Als de muur aanzienlijk dikker is dan normaal gesproken, is de kans groter dat er een spouw aanwezig is. De exacte dikte kan variëren afhankelijk van het type isolatiemateriaal dat is gebruikt en andere factoren, maar spouwmuren zijn vaak minstens 25 centimeter dik of meer. Een handige plek om de dikte van je muur te meten is de deuropening van de voordeur. Met een meetlint kun je eenvoudig de dikte van de muren opmeten.

Het is echter belangrijk op te merken dat de dikte van de muur alleen niet altijd een betrouwbare indicator is. Sommige moderne woningen kunnen bijvoorbeeld dunne spouwmuren hebben, terwijl oudere woningen zonder spouwmuurisolatie toch dikke muren kunnen hebben vanwege het gebruik van massief metselwerk. Voor een nauwkeurige beoordeling is het raadzaam om een professionele inspectie uit te laten voeren.

Spouwmuren Controleren met Bouwtekeningen

Als je de bouwtekeningen van je huis hebt, kun je mogelijk controleren of er een spouwmuur aanwezig is. Op de bouwtekeningen wordt vaak aangegeven hoe de muurconstructie is opgebouwd, inclusief de aanwezigheid van spouwmuren. Je kunt zoeken naar aanduidingen zoals "SPW" (spouw) of "IS" (isolatie) op de tekeningen.

Als er geen duidelijke aanduiding is van een spouwmuur op de bouwtekeningen, betekent dit niet per se dat er geen spouwmuur aanwezig is. Sommige oudere tekeningen geven mogelijk niet alle details weer, of de spouwmuur kan achteraf zijn geïnstalleerd zonder dat dit is gedocumenteerd.

Als je twijfelt of je bouwtekeningen hebt of hoe je ze moet interpreteren, kun je overwegen om contact op te nemen met een bouwkundig expert of architect die je kan helpen bij het analyseren van de tekeningen en het bepalen van de aanwezigheid van een spouwmuur.

Documentatie van vorige eigenaar controleren

De manier waarop een muur is gemetseld, kan aanwijzingen geven over de aanwezigheid van een spouwmuur. De spouwmuurconstructie zoals we die tegenwoordig kennen, werd vanaf de eerste helft van de 20e eeuw steeds vaker toegepast in de bouw. In Nederland werd deze bouwmethode vooral populair na de Tweede Wereldoorlog, vanaf de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Vanaf de jaren 70 werden bouwvoorschriften en regelgeving met betrekking tot energie-efficiëntie steeds strenger, waardoor isolatie een belangrijk onderdeel werd van nieuwbouw- en renovatieprojecten.

De bouwmethode van steens metselwerk is veel toegepast in oudere woningen, vooral vóór de introductie van de spouwmuur. In Nederland werd deze bouwmethode vaak gebruikt tot in de eerste helft van de 20e eeuw. In die periode was het gebruikelijk om woningen op te trekken met één enkele laag bakstenen, zonder een tussenliggende spouw voor isolatie.

Wanneer een muur steens is gebouwd, betekent dit dat er geen spouwmuur aanwezig is. Bij een steens muur is er slechts één laag bakstenen of metselwerk zonder een opening tussen de binnen- en buitenmuur. Deze bouwmethode werd vroeger veel toegepast in oudere woningen waar geen isolatie werd gebruikt. Het ontbreken van een spouw kan resulteren in minder isolatie en een hogere warmtegeleiding, waardoor het energieverbruik hoger kan zijn en de thermische efficiëntie van de woning lager kan zijn dan bij een spouwmuurconstructie.

Aanwezigheid van stootvoegen of luchtroosters

Het controleren van stootvoegen of luchtroosters kan soms een indicatie geven van de aanwezigheid van een spouwmuur, maar het is geen gegarandeerde methode om dit vast te stellen. Stootvoegen of luchtroosters kunnen worden gebruikt om ventilatie in de spouw te bevorderen, wat vochtproblemen kan helpen voorkomen.

Als je stootvoegen of luchtroosters ziet in de buitenmuur van je woning, kan dit erop wijzen dat er een spouwmuur aanwezig is. Deze ventilatieopeningen worden soms geplaatst om de luchtstroom in de spouw te reguleren.

Echter, niet alle woningen met stootvoegen of luchtroosters hebben een spouwmuur. Sommige woningen hebben bijvoorbeeld ventilatieopeningen die direct naar binnenruimtes leiden in plaats van naar een spouw. Daarom is het belangrijk om aanvullende inspecties uit te voeren, zoals visuele inspecties of het raadplegen van bouwtekeningen, om de aanwezigheid van een spouwmuur nauwkeurig vast te stellen.

Heeft elk huis een spouwmuur?

Nee, niet elk huis heeft een spouwmuur. De aanwezigheid van een spouwmuur hangt af van verschillende factoren, waaronder de bouwperiode, bouwmethoden en bouwvoorschriften op het moment van de bouw. Oudere huizen, met name die gebouwd vóór de jaren 1920, hebben meestal geen spouwmuur. Destijds werden muren vaak enkelsteens gebouwd, wat betekent dat er slechts één laag bakstenen of metselwerk werd gebruikt zonder een opening tussen de binnen- en buitenmuur.

Vanaf de jaren 1920 tot de jaren 1960 werden spouwmuren geleidelijk aan populairder in de bouw, vooral na de Tweede Wereldoorlog. Tegenwoordig worden de meeste nieuwbouwhuizen standaard met spouwmuurconstructies gebouwd vanwege de voordelen op het gebied van isolatie en energie-efficiëntie.

Het is echter belangrijk op te merken dat sommige oudere huizen zijn gerenoveerd en geïsoleerd met spouwmuurisolatie om te voldoen aan modernere bouwstandaarden. Het is daarom niet gegarandeerd dat een oud huis geen spouwmuur heeft, maar het is ook niet gegarandeerd dat een nieuw huis er wel een heeft.

Bouwjaar woning voor 1920

Over het algemeen hebben woningen die vóór 1920 zijn gebouwd geen spouwmuur. In die tijd werden huizen meestal enkelsteens gebouwd, wat betekent dat er slechts één laag bakstenen of metselwerk werd gebruikt zonder een opening tussen de binnen- en buitenmuur. Deze bouwmethode was gebruikelijk in veel oudere woningen, vooral in de periode voor de introductie van spouwmuurconstructies.

Bouwjaar woning tussen 1920 en 1975

Tussen de bouwjaren 1920 en 1975 werden spouwmuren steeds populairder in de bouw, vooral na de Tweede Wereldoorlog, vanwege de toenemende aandacht voor isolatie en energie-efficiëntie. In deze periode werden veel woningen standaard gebouwd met spouwmuurconstructies, maar het was nog niet universeel. Het is dus waarschijnlijk dat een woning die tussen 1940 en 1975 zijn gebouwd een spouwmuur hebben, maar het is niet gegarandeerd voor alle woningen in deze periode. Sommige oudere huizen kunnen nog steeds enkelsteens zijn gebouwd, terwijl andere mogelijk zijn gerenoveerd en geïsoleerd met spouwmuurisolatie.

Als een woning voor 1975 is gebouwd, is de kans vrij groot dat de spouw niet is geïsoleerd of dat er slechts een beperkte isolatie is toegepast. Het is ook mogelijk dat de isolatie in de loop der jaren is verslechterd of beschadigd, vooral bij oudere huizen die niet zijn gerenoveerd. Je energierekening kan onnodig hoog uitvallen doordat er veel warmte uit je woning ontsnapt. Hoe kun je dit probleem aanpakken? Eenvoudig, door de spouwmuur na te isoleren!

Bouwjaar woning tussen 1975 - 1990

Hoewel spouwmuren vanaf die periode steeds gebruikelijker werden, was het niet universeel verplicht om de spouw te isoleren bij nieuwbouw. Het is niet altijd het geval dat woningen die na 1975 zijn gebouwd standaard isolatie in de spouw hebben vanaf de bouw. Veel nieuwbouwwoningen die na 1975 zijn gebouwd, zijn inderdaad voorzien van isolatie in de spouw vanwege toenemende aandacht voor energie-efficiëntie en isolatiestandaarden. Echter, dit was niet altijd het geval, vooral in de vroege jaren na 1975.

Het isoleren van de spouw was rond die tijd nog geen standaardpraktijk, en sommige bouwprojecten kozen er misschien niet voor vanwege kostenoverwegingen of andere redenen. Daarom kan de aanwezigheid van isolatie in de spouw variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de bouwstijl, de regionale bouwvoorschriften en de specifieke kenmerken van het bouwproject.

Bouwjaar woning na 1990

Over het algemeen werden vanaf de jaren 1990 isolatiemaatregelen in de bouw steeds gebruikelijker, waaronder isolatie in de spouw. Veel nieuwbouwwoningen die na 1990 zijn gebouwd, werden standaard voorzien van isolatie in de spouw. Dit kwam voort uit toenemende aandacht voor energie-efficiëntie, strengere bouwvoorschriften en groeiend bewustzijn van de voordelen van isolatie.

Echter, het is belangrijk om te benadrukken dat "standaard" isolatie in de spouw vanaf de bouw niet voor alle woningen geldt, zelfs niet na 1990. De aanwezigheid van isolatie kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de bouwstijl, de regionale bouwvoorschriften, de bouwer en de specifieke kenmerken van het bouwproject.

Hoewel het gebruikelijker werd om na 1990 isolatie in de spouw toe te passen, is het niet gegarandeerd voor alle woningen. Daarom is het belangrijk om een specifieke woning individueel te inspecteren om vast te stellen of deze isolatie in de spouw heeft en zo ja, wat de staat van de isolatie is.

Is iedere woning geschikt voor spouwmuurisolatie?

Voordat spouwmuurisolatie wordt overwogen, is het raadzaam om een ​​professionele inspectie uit te laten voeren door een gespecialiseerd bedrijf. Zij kunnen de geschiktheid van de woning voor spouwmuurisolatie beoordelen en eventuele mogelijke problemen identificeren. Niet elk huis is geschikt voor spouwmuurisolatie. Verschillende factoren kunnen bepalen of een huis geschikt is voor deze vorm van isolatie. Een goede inspectie vooraf is belangrijk om te bepalen of isoleren van de spouw mogelijk is, of dat er mogelijk extra voorbereidende werkzaamheden moeten worden uitgevoerd om de spouw geschikt te maken voor isoleren.

Redenen waarom isolatie van de spouwmuur geen goed idee is kunnen zijn:

Geen spouwmuur: Sommige oudere huizen, vooral die gebouwd vóór de jaren 1920, hebben geen spouwmuur. Dit betekent dat er geen ruimte is tussen de binnen- en buitenmuur waarin isolatiemateriaal kan worden ingeblazen.

Smalle spouw: Als de spouw te smal is, kan het moeilijk zijn om isolatiemateriaal gelijkmatig te verspreiden en kan de isolatiewaarde verminderd worden.

Vochtproblemen: Als er vochtproblemen in de spouw aanwezig zijn, kan dit de effectiviteit van de isolatie verminderen en zelfs leiden tot schimmel- of rotproblemen.

Constructieproblemen: Sommige huizen hebben constructieproblemen of structurele gebreken die het moeilijk maken om spouwmuurisolatie correct aan te brengen.

Gebruik van verkeerde materialen: In sommige gevallen kunnen de materialen waaruit de muren zijn opgebouwd, zoals holle bakstenen of poreuze stenen, niet geschikt zijn voor spouwmuurisolatie.

Gevels met damdichte verf: Voor geschilderde gevels geldt dat de afwerkingslaag van de steen niet dampdicht mag zijn. Wanneer de woning is behandeld met dampdichte verf, belemmert dit het ademend vermogen van de buitenmuur. Hierdoor kan vocht dat zich in de spouw bevindt, niet goed meer verdampen door de spouwmuurisolatie.

Spouwmuurvervuiling: Aanwezigheid van spouwmuurvervuiling in de spouw verhindert dat het isolatiemateriaal gelijkmatig in de spouw verdeeld wordt waardoor na isolatie koudebruggen kunnen gaan ontstaan. Spouwvervuiling kan in de meeste gevallen verwijderd worden zodat isoleren alsnog mogelijk is.

Spouwmuur wel of niet isoleren?

Ondanks mogelijke obstakels is isoleren vaak een goede keuze voor veel woningen. Het biedt tal van voordelen, waaronder een hogere energie-efficiëntie, lagere energiekosten, meer comfort in huis en een lagere milieubelasting. Door te investeren in spouwmuurisolatie kun je niet alleen direct profiteren van een beter geïsoleerde woning, maar ook op lange termijn besparen op energiekosten en bijdragen aan een duurzamere leefomgeving. Met professioneel advies en de juiste aanpak is het isoleren van de spouw een slimme investering in het comfort en de waarde van je huis. Onze isolatie adviseurs komen graag langs voor een vrijblijvend en eerlijk advies.

Vraag nu een vrijblijvend adviesgesprek aan

Contact formulier algemeen
Voornaam
Achternaam
Offerte voor:
Type woning

ISOenergy, de specialist voor woningisolatie in Zuidwest Nederland

Wij werken alleen met de beste en meest duurzame isolatiemiddelen
ISOenergy gaat voor de beste kwaliteit. U wilt immers serieus besparen op uw stookkosten? Dat kan met de professionals en 1e-klas materialen van ISOenergy. Wij bieden topkwaliteit in spouwmuurisolatie, vloerisolatie en dakisolatie. We zijn misschien niet de goedkoopste maar wel de beste en dat telt als het om duurzaam besparen en topkwaliteit na-isolatie gaat. Lees verder >>
ISOenergy is lid van:
ISOenergy is een gecertificeerd bedrijf:
Gecertificeerd bedrijf
Vestiging Zeeland
Ambachtsweg 5
4458 DA ’s-Heer Arendskerke
T 0113-724999
E info.zld@isoenergy.nl
Vestiging Zuidhollandse Eilanden
Sikkel 34
3274 KK Heinenoord
T 0186-745052
E info.zhe@isoenergy.nl
Copyright 2024 ISOenergy
|
 Ontwerp en realisatie: Wigman Van Dijk
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram